Thẻ rel=”canonical” trong SEO

3d internet concept. Monument WWW.Trong các website Thương mại điện tử thì rất hay bị trùng lặp nội dung ở các link site, Google rất khó chịu về việc này vì cùng 1 nội dung nhưng có 2 đường dẫn khác nhau. chính vì vậy Google cập nhật thuật toán thẻ rel=”canonical” vào trong bot. Thẻ này là ngược lại với thẻ rel=”nofollow” là thẻ chuyên chặn các thất thoát về link spam trên các Blog hay diễn đàn. Thẻ rel=”canonical” dùng cho URL chủ và bỏ qua 1 URL khác có cùng nội dung để google biết phân loại và loại bớt 1 URL không cần thiết đi. Việc này giúp cho bọ Google hiểu site bạn một cách minh bạch và mạch lạc hơn

Cấu trúc như sau

link rel=”canonical” href=”http://www.company.vn/sanpham.asp?item=trang1″

Bot Google lúc đó sẽ coi URL này là URL chủ và loại bỏ các URL còn lại có cùng nội dung

Leave a Reply