Thống kê Danh bạ website lớn nhất Việt Nam

www
www

Thống kê Banner đặt lên Danh bạ web hàng ngày có bao nhiêu người xem (bấm link sau)
http://www.projectwonderful.com/advertisehere.php?id=11350&type=1

Toolbar – Thanh công cụ của Danh Bạ website Việt nam chứa hơn 1000 địa chỉ website + Tự động lấy tin từ Báo điện tử + Thông tin thời tiết + Quét virus + chống Pop up của Vinalink.

Toolbar – Thanh công cụ của Danh Bạ website Việt nam chứa hơn 1000 địa chỉ website + Tự động lấy tin từ Báo điện tử + Thông tin thời tiết + Quét virus + chống Pop up của Vinalink.
http://vietnamwebsite.ourtoolbar.com/

Thống kê Alexa Rank : Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.vietnamwebsite.net+++++
Số lượng máy tính cài Toolbar của Danh bạ :


Minh họa 1 : số người tải Toolbar hàng ngày

danh ba website
danh ba website

Liên hệ đại lý quảng cáo :
VINALINK MEDIA JSC
59 Hàng Chuối str., Hà Nội, Việt Nam
Tel : 844.39726747. Fax :  844.39726746
Email : [email protected]

Leave a Reply