Làm thế nào để Google bot crawl web bạn nhanh hơn?

Với câu hỏi làm sao để thu hút Bot google vào càng nhiều và crawl trang web của mình càng nhanh, càng sớm càng tốt thì có 5 phương án cho bạn lựa chọn :

http://www.cubiccompass.com/blogs/main/content/binary/googlebot1.jpg

1. Năng cập nhật nội dung mới
2. Tăng rate crawl trong Google webmaster Tool
3. Tăng revisit tag trong phần head?
4. Search trang web của ta nhiều hơn?
5. Ping google bot liên tục?

Câu trả lời đúng : hãy cập nhật nội dung nhiều hơn

Tuấn Hà – CLBSEO Việt nam – Vietseo.vn

Leave a Reply