Từ khóa ở đâu ít quan trọng nhất?

Trước kia, từ khóa ở thẻ keyword trong head là rất quan trọng, nhưng ngày nay, Google coi đó là ít quan trọng nhất, từ khóa nằm ở title, mô tả, mỏ neo, thân bài hóa ra lại là quan trọng hơn cả.
Tuy vậy, không vì thế mà ta bỏ qua từ khóa trong phần keyword này

<meta name="keywords" content="seo, quang ba web, quảng bá web, quang ba website,
quảng bá website, dịch vụ seo, dich vu seo, đào tạo seo, tư vấn seo, ranking google,
ranking top 10, google seo, clb seo việt nam, clb seo, seo club, vietnam seo, vietseo" />

Tuấn Hà – Vietseo.vn

Leave a Reply