URL rewrite, thế nào là tối ưu?

Giả sử ta chỉ có thê chọn lựa giữa các link sau thì nên chọn link nào ?! lý do vì sao

http://www.url.com/index.php?id=143 : Chưa tối ưu
http://www.url.com/12/2009/url-rewrite.htm : Đã tối ưu.

Có nhiều quan điểm về ID và các vấn đề về số lần sượt, độ sâu của bài viết theo thư mục
Tuy nhiên, tối ưu tốt nhất là công thức sau :
1. Tính static (tĩnh) hay còn gọi là Link vĩnh cửu của bài viết (4 điểm)
2. Độ sâu của bài viết qua các thư mục (4 điểm)
3. Mức độ rõ ràng trong URL toàn cảnh hay còn gọi là từ khóa trong URL – Rewrite (2 điểm)

Như vậy ta thấy rõ yếu tố nào là quan trọng nhất trong việc Rewrite. Ngay cả từ khóa trong URL cũng phải hết sức cẩn trọng vì nếu từ khóa nào không ai tra cứu thì URL rewrite sẽ làm phiền toái tới Search engine và thứ hạng của ta trên Hệ thống.
(Theo Cuocthiseo)

Leave a Reply