Seo thành công top 1 cho Khaosatthitruong.vn

Vietnamsurvey.com hay Khaosatthitruong.vn là một chuyên trang chuyên thực hiện các chiến dịch khảo sát thị trường trực tuyến uy tín cho TNS GLOBAL, ACNIELSEN, GLOBAL TEST MARKET , Vinalink Survey… được xây dựng từ giữa năm 2009 (Sau 3 tháng SEO).

Sau 3 tháng SEO thì kết quả đạt được
+ Top 1 Google từ khóa “Khao sat thi truong” và top 2 “Khảo sát thị trường”
+ Top 1 Google từ khóa “Dieu tra thi truong” và “điều tra thị trường”
+ Top 1 Google từ khóa “vietnam survey”
+ Top 5 Google  “khao sat” và “khảo sát”
+ Top 2 “Nghien cuu thi truong”

Leave a Reply