Cách chuyển 301 permanent redirect cho windows server

Đối với dân SEO khi chuyển website sang 1 tên miền khác hay giữa các subdomain với nhau ở các server khác nhau hoặc xử lý các vấn đề về www và không www cho các website chạy nhiều server khác nhau thì ta thường sử dụng chuyển redirect dạng vĩnh viễn – Permanent 301 để báo cho Google biết và tránh bị phạt đúp nội dung cũng như lấy được các chỉ số sức mạnh của website cũ sang website mới.

Vấn đề trên Apache linux thì khá dễ dàng khi sử dụng .htacess với những cú pháp ta có thể lấy dễ dàng trên mạng. Ngay cả Aspx và asp cũng có những cú pháp chạy 301 khá dễ trên server windows, vấn đề là nó không xử lý triệt để tất cả các file trên đó. Vậy làm thế nào có thể xử lý 301 chuẩn cho tất cả các loại ngôn ngữ từ html, php, asp, aspx… trên server windows ?

Nếu ta kiểm soát quyền IIS thì có thể trực tiếp làm hoặc nhờ administrator server làm chuyện này qua hướng dẫn sau:

Bước 1 : Chọn Start –> Administrative Tools


Bước 2 : Chọn IIS managerment

Bước 3 : Chọn tên website trên IIS để thực thi


Bước 4 : Chọn Property —> chọn tab File hoặc Home Directory

Chọn tiếp Box : A redirection to URL , tiến hành gõ URL đích và tic vào 2 box The exact…. và A Permanent

Ta bấm OK để save lựa chọn và như vậy công việc đã được xử lý triệt để, tất cả các file trên website đã chuyển sang web mới. Chú ý là trên website mới ta phải chuẩn bị đầy đủ nội dung như cũ hoặc xử lý 404 thật khéo để tránh bị missing content và bị Google phạt.

Hà Tuấn – Vinalink media
Ghi rõ : Quangbaweb.com khi phát hành lại nội dung này

Leave a Reply