SMO : Social Media Optimization

SMO (Tối ưu hóa truyền thông mạng xã hội)  Là phương pháp và dịch vụ quảng bá web lên các mạng xã hội như chức năng chia sẻ dữ liệu, buzz, blash, follow gây dựng Fan,các nhóm thảo luận xã hội mang tính lan truyền hay còn gọi là Viral Marketing, một kênh trong 8 kênh của Tiếp thị trực tuyến (Xem 8 kênh tiếp thị trực tuyến tại www.tiepthitructuyen.vn)


Vậy tối ưu hóa Mạng xã hội là gì?

–  Đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các mạng lưới xã hội Truyền thông (Facebook, Google, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr, Digg, del.icio.us);

– Sản xuất một hỗn hợp tiếp thị sáng tạo và quy củ, đáp ứng các đặc tính của tiếp thị lan truyền;

– Thúc đẩy nhận thức về thương hiệu của bạn trong số các khách hàng tiềm năng hay mục tiêu một thị trường cụ thể;

– Tạo ra khách hàng kết nối và cho phép bạn xây dựng một cộng đồng năng động của khách hàng tiềm năng trung thành, những người có thể dễ dàng thu hút khách hàng nhiều hơn;

– Giúp  đạt được mục tiêu của bạn với thời gian ngắn nhất

Mô tả ngắn gọn, Dịch vụ SMO  bao gồm các bước sau:

* Nghiên cứu và xây dựng chiến lược để xác định các trang web thích hợp nhất, tùy thuộc vào sản phẩm của bạn và khách hàng mục tiêu  cũng như ngân sách của bạn.
* Sáng tạo các profile tùy biến trên ít nhất 10 web form (các trang web mạng xã hội,  đánh giá dịch vụ sản phẩm, các trang chia sẻ phương tiện truyền thông,  các trang bản đồ số, các trang tạo gian hàng ảo, cũng như các trang nội dung do người dùng tạo);
* Sáng tạo nội dung ấn tượng và nuôi dưỡng các đánh giá nhận xét của các chủ đề đang seed.
* Hỗ trợ và giám sát liên tục các kênh quảng bá đang tiến hành
* Hàng quý báo cáo về tương tác và các hồi đáp cũng như các chỉ số đo lường mức độ hiệu quả đem lại (KPI)

Bên cạnh đó, lợi ích trên dịch vụ  SMO với một gói giải pháp hợp lý  sẽ giúp bạn thiết lập kết nối gần gũi hơn với khách hàng tiềm năng của bạn, hiểu nhu cầu của họ, điều chỉnh sản phẩm của bạn để yêu cầu của họ, và cuối cùng nhưng không kém, tìm hiểu cơ hội kinh doanh rộng lớn mà thị trường Web hiện nay đã cung cấp.

Hà Tuấn – QUANGBAWEB.com
Đề rõ nguồn : VINALINK MEDIA khi đăng tại thông tin này

Leave a Reply