Viral marketing – ứng dụng trong quảng bá web và thương hiệu

Viral Marketing Làm thế nào để hàng triệu người quảng cáo miễn phí cho bạn trên Internet

Mục tiêu khóa học:
Khóa học nhằm cung cấp cho những nhà quản lý, phụ trách và nhân viên marketing cách thức tận dụng internet để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đến hàng triệu người trên internet một cách nhanh chóng và ít tốn kém chi phí nhất.

Sau khóa học, học viên có thể nắm bắt các vấn đề sau:

 • Hiểu rõ về Viral Marketing và các ứng dụng Viral Marketing thành công tiêu biểu trên toàn cầu.
 • Cách thức lập kế hoạch và triển khai một chiến dịch Viral Marketing.
 • Đo lường hiệu quả của một chiến dịch.
 • Những cách tiếp thị trực tuyến giúp cho khách hàng biết đến doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

I. Tổng quan về Viral Marketing

 • Tổng quan về Internet tại Việt Nam.
 • Khái niệm về Viral Marketing.
 • Nghiên cứu hành vi người dùng Internet Việt Nam.
 • Xu hướng Viral Marketing tại Việt Nam.

II. Tìm hiểu các chiến dịch Viral Marketing thành công

 • Tìm hiểu các chiến dịch Viral Marketing thành công trên thế giới.
 • Các đặc điểm của Viral Marketing thành công.
 • Các yếu tố chính tạo nên một Viral thành công.
 • Sự khác biệt của Viral so với các hình thức Marketing khác.

III.  Phương pháp lập kế hoạch triển khai Viral Marketing

IV.  Phương pháp triển khai một kế hoạch Viral Marketing

V.  Hướng dẫn đo lường chiến dịch Viral

 • Cách thức đo lường hiệu quả của chiến dịch.
 • Các công cụ đo lường hiệu quả nhất.

VI. Thực hành bài tập lớn về Viral Marketing

Tham khảo CLB VIET SEO

Leave a Reply