Google cũng sử dụng Viral marketing

Đoạn phim lan truyền trên mạng Youtube cho thấy Google cũng đã bắt đầu sử dụng tiếp thị virus lan truyền cho việc quảng bá thương hiệu của mình trên Internet. Đoạn video đã sử dụng hình ảnh của vua hề Charlie Chaplin , sửd ụng ngay đoạn phim nổi tiếng của ông và edit khéo léo hoặc sử dụng nhân vật đóng thế và dùng kỹ thuật Stop motion cho việc dựng phim. Mời các bạn thưởng thức clip này

Leave a Reply