Social media marketing Việt Nam 2011 – tổng quan

Trong hội thảo của CFVG (Pháp) cùng với Giáo sư đại học của Pháp về Mạng xã hội tại Việt nam. CLB SEO có tham dự một thuyết trình và sau đó gây tiếng vang mạnh mẽ. Hơn 100 báo lớn, VTC Xã hội thông tin, FBNC, đặc biệt là cả CNBC, Yahoo news và Google news cũng phát sóng và đăng tải công bố của bản nghiên cứu về Tiếp thị mạng xã hội của CLB SEO

 

Leave a Reply