Dùng QR code để quảng bá web

Mã QR là một mã ma trận (hay mã vạch hai chiều) được phát triển bởi…

Quảng bá du lịch qua Facebook

CôngThương – Theo khảo sát của Công ty truyền thông Vinalink, về ứng dụng mạng xã hội…

Hội thảo chuyên sâu về Viral Marketing

Nối tiếp chuyên đề tháng 8 thành công rực rỡ, ngày 30/09/2011 tại văn phòng CLB…