Bàn về cầu phái sinh và cầu trực tiếp trong marketing

Hiện nay chưa có một chiên da marketing tại Việt nam bàn về các sản phẩm trực tiếp và các sản phẩm phái sinh.

Các sản phẩm có nhu cầu trực tiếp : Hàng tiêu dùng

Các sản phẩm có nhu cầu phái sinh : Các sản phẩm như dạng nguyên liệu hay có thể trở thành một phần của sản phẩm trực tiếp

Cầu là tính volume thị trường khách hàng mục tiêu có nhu cầu hiện tại và tăng trưởng. Có hai loại cầu là cầu trực tiếp và cầu phái sinh

+ Cầu trực tiếp : Nhu cầu của khách hàng sử dụng , ví dụ mua gạo về nấu cơm để gia đình măm

+ Cầu phái sinh : Nhu cầu tái sản phẩm của nhà phân phối/ sản xuất/ gia công để đem sản phẩm tới người sử dụng và thường là dạng sản phẩm mới ví dụ mua gạo về xay bột bán cho những bà mẹ có trẻ em.

Với cầu trực tiếp có thể tác động tăng cầu bằng truyền thông, giảm giá, khuyến mãi để tăng cầu. Với cầu phái sinh thì không thể truyền thông, giảm giá hay khuyến mãi sản phẩm đó để tăng cầu vì nó phụ thuộc vào nhà sản xuất/ gia công đó với sản phẩm mới.

Vậy có cách nào có thể tăng cầu phái sinh? có thể nếu chúng ta hỗ trợ truyền thông cho sản phẩm mới đó của nhà sản xuất/ gia công để họ tăng cầu trực tiếp cho sản phẩm của họ (Nhưng hiện nay rất ít nhà marketing chịu làm việc này, thay vì vậy họ lại giảm giá để cạnh tranh nhau khiến lợi nhuận của sản phẩm bị giảm sút và khiến doanh nghiệp bị lỗ)

Mọi người có thể đóng góp để bài viết này hoàn thiện hơn, thank you

THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM Hà nội TP.HCM
http://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học SEO PRO 14 buổi (Xem chi tiết) 19/03/2015 (K62)
25/03/2015(K53)  Xem chi tiết
http://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học lập kế hoạch Digital Marketing và 18 kênh Internet Marketing (12 buổi)  30/03/2015 (K36) 15/03/2015 (K31)  Xem chi tiết
http://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa Facebook marketing và Chiến lược Social media và học cách Viral marketing trên Facebook (6 buổi) 29/03/2015 (FB-K32) 28/03/2015 (FB-K31)  Xem chi tiết
http://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học 100 Tuyệt chiêu bán hàng online – Khóa học đặc biệt
22/03/2015((100 Tips K11) 26/04/2015 (100 Tips K08)  Xem chi tiết
http://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học Sáng tạo Nội dung web – Sáng tạo ý tưởng Marketing – quảng cáo và Copywriting chuyên nghiệp chuẩn SEO, Social, Marketing 29/03/2015 (K09)  Xem chi tiết
http://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học SEO-Copywriting  18/04/2015 (K04) Xem chi tiết

Mô hình các khóa học Digital Marketing của Học viện Vinalink Digitalhttp://www.quangbaweb.com/2015/03/ban-ve-cau-phai-sinh-va-cau-truc-tiep-trong-marketinghttp://www.quangbaweb.com/2015/03/ban-ve-cau-phai-sinh-va-cau-truc-tiep-trong-marketinghttp://www.quangbaweb.com/2015/03/ban-ve-cau-phai-sinh-va-cau-truc-tiep-trong-marketinghttp://www.quangbaweb.com/2015/03/ban-ve-cau-phai-sinh-va-cau-truc-tiep-trong-marketing

Leave a Reply