Social media marketing Việt Nam 2011 – tổng quan

Trong hội thảo của CFVG (Pháp) cùng với Giáo sư đại học của Pháp về Mạng…

Branding makes headway in today’s digital age

SINGAPORE, 9 February 2011 – The branding landscape in Asia has changed significantly in recent years,…

Hội thảo tiếp thị mạng xã Hội Châu Á 2011

Exciting new PR approaches have been born with the influx of multiple social media tools. Today’s…

Social Media for Marketing

Một trình bày khá tốt về Social media for Marketing của Veronica Peng , khái niệm…