Linkbait là gì?

Dịch vụ Liên kết Baiting – Khám phá thế giới của xã hội Truyền thông thông…