Tăng traffic

Dịch vụ tăng traffic cho website :

Có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tăng lượng traffic cho website theo các tiêu chí sau :
1. Tăng Traffic của GOOGLE ANALYTICS : Chi phí 200VND/ 1 visitor từ các trang web cùng lĩnh vực. Ví dụ bạn có website về Tài chính thì chúng tôi sẽ đặt traffic về trang web của bạn từ các trang Tài chính, tín dụng, Ngân hàng. Với chi phí 200 VND x 10.000 = 2 Triệu VND 1 tháng (Ví dụ) bạn sẽ trả thấp hơn rất nhiều các chi phí quảng cáo khác.

2. http://www.quangbaweb.com/tang-traffic http://www.quangbaweb.com/tang-traffic http://www.quangbaweb.com/tang-traffic http://www.quangbaweb.com/tang-trafficTăng traffic của ALEXA và cả GOOGLE ANALYTICS : Chi phí 500 VND/ 1 visitor

TỔNG THỂ 9 PHƯƠNG PHÁP QUẢNG BÁ WEBSITE

1. Dịch vụ Seo, Tối ưu hóa SEO
2. Ranking lên top 1-10 Google theo từ khóa mục tiêu
3. Tối ưu hóa, quảng bá web lên mạng xã hội, Video, ảnh, blog, diễn đàn
4. Nuôi nhân vật ảo, quảng bá thương hiệu số
5. Tăng traffic cho website từ Referer hay Pop up
6. Seo tổng thể website (Dạng báo điện tử), thu tiền theo số click chuột
7. Mua quảng cáo SEM (Search engine marketing)
8. PR, viết bài PR báo chí.
9. Tiếp thị trực tuyến cho chiến dịch quảng bá thương hiệu số

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Liên hệ VINALINK
59 hàng  Chuối – Hà Nội
Tel : 844.39726747 / 39726746 / 0953384090 (Huyền)
[email protected]

Leave a Reply